Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Všetkovedko

Dňa 1.12.2016 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovali 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

 

(text, foto: Mgr. Zuzana Katrebová)

 

 

 

Novinky v kocke