Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Všetkovedko 2017

Dňa 1.12.2017 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovalo sa 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

 

 

Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

2. miesto – Timotej Tužák (4.A) – počet bodov 203 - získal titul Všetkovedko školy

8. miesto – Katarína Molnárová (4.B) – počet bodov 189 - získala titul Všetkovedko

11. miesto – Damián Libant (2.B) – počet bodov 147 - získal titul Všetkovedko

14. miesto – Eliška Petrušková (4.B) – počet bodov 182 - získala titul Všetkovedko

15. miesto – Dominik Barta (3.B) –  počet bodov 182 - získal titul Všetkovedko

16. miesto – Monika Nerečová (5.A) – počet bodov 175 - získala titul Všetkovedko

21. miesto – Júlia Alma Vojtechová (3.B) – počet bodov 175 - získala titul Všetkovedko

24. miesto – Martin Kettmann (4.A) – počet bodov 170 - získal titul Všetkovedko

                  – Viliam Tužák (2.B) – počet bodov 132 - získal titul Všetkovedko

31. miesto – Anna Molnárová (3.B) – počet bodov 165 - získal titul Všetkovedko

35. miesto – Timotej Petrík (3.A) – počet bodov 161 - získal titul Všetkovedko

                  – Jakub Jazvinský (3.B) – počet bodov 161 - získal titul Všetkovedko

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Z. Katrebová)

Novinky v kocke