Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Komenský a my

Celosvetové  kolo literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ.

„Učiteľ národov" ako sa zvykne hovoriť J. A. Komenskému, nás oslovil prostredníctvom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Zaujala nás  téma: Krása starnutia. Staré domy, príroda a čas, staré prírodniny, skameneniny alebo praveké zvieratá, otvorili dokorán dvere našej fantázie a trinástej komnate tvorivosti. A potom sme kreslili a kreslili a – čakali.

Niektorí sa aj dočkali. Pani učiteľka Gulišová nám s radosťou oznámila, že: 2. miesto získali Adam Križan (8.A) a Filip Križan (8.A) s prácou, ktorej názov bol PRA-ŽABA.

„ Sme súčasťou prírodyʺ bola koláž Emky Dolákovej (6.A), ktorá si taktiež odniesla 2.miesto.

Porotu mimoriadne zaujala práca Veroniky Fuskovej (6.A), ktorá získala ČESTNÉ UZNANIE.

Blahoželáme a kreslite ďalej.

Pozn.: Súťaž mala medzinárodný charakter. Bola vyhlásená Ministersvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. I. Gulišová)

Novinky v kocke