Základná škola sv. Svorada a Benedikta

IQ olympiáda

Tak trochu iná súťaž na rozvoj logického myslenia. V tejto súťaži nikto neskúša. Každý sám môže zistiť, čo dokáže a čo ho baví. Úlohy žiakov potrápia, ale tiež aj pobavia. Netreba mať samé jednotky! IQ olympiáda nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania.

Tento školský rok ju vyskúšali riešiť aj žiaci našej školy. Výborne sa umiestnil Filip Križan (8.A). Obsadil 17 miesto v kraji. Výborný úspech. Ostatní odvážlivci tiež môžu byť na seba hrdí. A my s nimi.

 Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky 8 roč. gym.)  do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1272. 

Poradie (škola)

Poradie (kraj)

Celkové poradie

Priezvisko, meno

Trieda

Kvantil (kraj)

Kvantil (celkom)

1.

17.-18.

359.-378.

Križan, Filip

8.A

98.70

96.64

2.

59.-62.

973.-1028.

Tomanová, Agáta

5.B

95.32

90.86

3.

187.-204.

2549.-2672.

Vrchovský, Jakub

6.A

84.71

76.13

4.

205.-218.

2673.-2808.

Hutira, Michal

8.A

83.45

74.94

5.-6.

230.-244.

2925.-3061.

Boháčiková, Tatiana

7.A

81.45

72.63

5.-6.

230.-244.

2925.-3061.

Nerečová, Monika

5.A

81.45

72.63

7.

258.-278.

3211.-3362.

Fuska, Peter

7.A

79.01

69.94

8.-9.

306.-317.

3688.-3853.

Halaj, Filip

9.A

75.59

65.52

8.-9.

306.-317.

3688.-3853.

Škultéty, Adam

6.A

75.59

65.52

10.

318.-327.

3854.-4003.

Radošovský, Šimon

9.A

74.72

64.07

11.

358.-381.

4320.-4509.

Lieskovská, Tamara

7.A

71.03

59.62

12.

448.-468.

5005.-5167.

Chrtianska, Anna

5.A

64.07

53.48

13.-14.

469.-489.

5168.-5346.

Čulák, Martin

8.A

62.42

51.92

13.-14.

469.-489.

5168.-5346.

Vašinová, Martina

8.A

62.42

51.92

15.

490.-509.

5347.-5524.

Ďuranová, Lea

9.A

60.81

50.28

16.

510.-533.

5525.-5716.

Kalúzová, Daniela

9.A

59.08

48.59

17.

551.-578.

5904.-6125.

Bíro, Juraj

8.A

55.70

44.99

18.-19.

600.-629.

6304.-6491.

Kováčová, Hana

5.B

51.77

41.48

18.-19.

600.-629.

6304.-6491.

Matuščin, Branislav

5.A

51.77

41.48

20.

769.-794.

7419.-7610.

Prišegem, Pavol

5.A

38.64

31.26

21.

849.-873.

7994.-8170.

Gaži, Lukáš

6.A

32.39

26.70

(text, foto: Mgr. Blanka Farkašová)

Novinky v kocke