Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Song OK

Dňa 17.5.2017 sa konala v CVČ Domino okresná spevácka súťaž v anglickom jazyku Song 2017. Aj naša škola sa aktívne zapojila. Konkurencia bola veľká, ale naši talentovaní žiaci sa nedali zahanbiť a všetci krásne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme, lebo nie je ľahké postaviť sa pred plnú sálu súťažiacich. 

Terezka Petríková s Maťkou Vašinovou (8.A) pekne zaspievali pieseň Falling slowly a Lucka Tomanová (8.A) ich krásne sprevádzala na priečnej flaute. Na druhom mieste sa v 2. kategórii - sólový spev, umiestnila Kamilka Líšková (6.A) s piesňou Million reasons a tiež druhé miesto, ale v 2. kategórii - skupinový spev, získali sestry Sabína a Sára Niňajové (6.A) so Sofiou Bánovskou (8. A) s piesňou Up.

A fantastické prvé miesto v 1. kategórii - skupinový spev, si vyspievali naši tretiaci Rebečka Dřízhalová, Ema Rajtarová, Samko Hollý a Števko Jančuš (3. A) s piesňou You´ve got a friend in me.

Ešte raz všetkým blahoželáme a ďakujeme za všetok čas, ktorý ste venovali príprave. Oplatilo sa!

 

(text, foto: Mgr. B. Rajtarova)

Novinky v kocke