Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyhodnotenie olympiád

Dňa 21. júna  2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl, ktorí sa zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

Kamila Líšková zo VI.A  – 3. miesto – Biologická olympiáda – kategória E- odbornosť zoológia

Jakub Vrchovský zo VI.A  - 3. miesto – Pytagoriáda

Michal Hutira z VIII.A – 3. miesto -  Matematická olympiáda

 

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. B. Szöcsová)

Novinky v kocke