Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biologická olympiáda - školské kolo

Úspešní riešitelia školského kola kategória E odbornosť:  Zoológia

1. miesto –   Kamila Líšková – VI. A

2. miesto –   Monika Nerečová  - V. A

3. miesto –   Matúš Belák – V. A

 

okresnom kole našu školu reprezentovali:  Kamila Líšková, ktorá obsadila krásne  3. miesto

a  Monika Nerečová, ktorá obsadila 6. miesto. ( viď foto)

 Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. B. Szöcsová)

Novinky v kocke