Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zdravotnícka súťaž 2017

Dňa 16.6.2017 sa žiačky z V.B Petra Šulterová, Terézia Bubeníková, Hana Kováčová, Dorota Ducháčková, Jaroslava Hladká  zúčastnili okresnej zdravotníckej súťaže Družstvá  mladých zdravotníkov, kde obsadili pekné 4. miesto.  GRATULUJEME!

Súťaž sa konala v areáli     Krajského   riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Na súťaži na ne čakali neľahké úlohy. Na piatich stanovištiach si vyskúšali základné postupy prvej pomoci pri zlomenine nohy, krvácaní z nosa, mdlobe, popálenine, pri krvácaní rany na ruke, vyskúšali aj resuscitáciu dospelého človeka a dieťaťa. Zvládnuť základné postupy nebolo pre dievčatá ťažké. Tieto poranenia ale museli riešiť v zložitých situáciách. Preukázali aj  výborné znalosti  o Červenom kríži, darcovstve krvi. Dievčatá si vyskúšali, aké pocity môžu prežiť naozaj, keď sa ocitnú v situácii, kedy predlekárskou prvou pomocou môžu niekomu zachrániť život. Okrem súťažných stanovíšť, mali pripravené aj nesúťažné stanovište Alfa Rescue Systému so psíkmi, ktoré im robili spoločnosť počas celého náročného dňa. Hasiči im ukázali prácu v teréne.

Ďakujeme pani PhDr. Márii Krištofovej, PhD. a jej študentom , ktorí nám pomáhali pri príprave na súťaž.

Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 

Fotogaléria

(text, foto:  PaedDr.  Beáta Szöcsová)

Novinky v kocke