Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Nie je náboj ako Náboj.

Na Náboj Junior sa vybrali dva tímy z IX.A triedy. Prvý: Martina Vašinová, Filip Križan,  Adam Križan, Daniel Bíroš a druhý: Michal Hutira, Timotej Calek, Juraj Bíro, Marek Štrpka.

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Tento rok súťažilo v okrese Nitra 26 družstiev. Náš prvý tím osadil 11. miesto a druhý tím 18. miesto. Na takejto súťaži sme boli prvý krát a odchádzali sme s pocitom, že sme dali do toho všetko a to je naše víťazstvo.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. B. Farkašová)

Novinky v kocke