Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Technická olympiáda

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania.

 

 

Vyhodnotenie školského kola:

 

1. miesto: Timotej Tužák  - V.A

2. miesto: Martin Kettman – V.A

3. miesto: Dominik Čepček – V.A

Úspešní riešitelia: Jakub Vrchovský – VII.A, David Belko, Damián Lenčéš , Ondrej Jakubík– VI.A, Adam Škultéty – VII.A,  Matej Janík – V.A

Gratulujeme!

Dňa  30.11.2017 sa v SOŠ stavebnej v Nitre uskutočnilo okresné kolo  Technickej olympiády.

Našu školu úspešne  reprezentoval žiak z 5.A – Timotej Tužák,  ktorý obsadil  1. miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári 2018 v Topoľčanoch.

Gratulujeme  a želáme  mu veľa úspechov v krajskom kole .

Pripravovala: PaedDr. Beáta Szőcsová

TO prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenie praktického zadania.

(text, foto: PaedDr. Beáta Szőcsová)

 

 

 

 

Novinky v kocke