Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Aj pán Hviezdoslav by sa potešil...

O súťaž v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína je na našej škole každý rok veľký záujem. Nebolo tomu inak ani  6.2. v utorok popoludní, kedy sa uskutočnilo školské kolo ročníkov 5.- 9. Do súťaže bolo zapojených takmer dve desiatky mladých recitátorov. Výber  textov a zanietený prednes urobil zo všedného dňa malý sviatok.

Deti boli skvelé, vyslúžili si aj patričný potlesk a porota sa musela popasovať s ťažkou úlohou a rozhodnúť o víťazoch v dvoch kategóriách. Keďže výkony boli na veľmi dobrej úrovni, každý recitátor bol odmenený diplomom  za výnimočný prednes.

II.kategória  - poézia:

1.miesto: Samuel  Zanovit 5.B

2.miesto:  Filip Kopček  5.B

3.miesto: Šimon Barantal 5.B

II.kategória – próza:

1.miesto: neudelené

2.miesto:Eliška Petrušková  5.B

2.miesto:Laura Kopecká: 5.B

3.miesto: Lea Jakubičková 5.B

3.miesto: Jakub Košťál 5.A

3.miesto: Alžbeta Kopecká 5.B

III. kategória –próza:

1.miesto: Ema Doláková 7.A

2.miesto: Jana Bažaličková 7.A

3.miesto: Peter Fuska VIII.A

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do OK.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke