Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naše hviezdoslavovské hviezdičky...

Dňa 14. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili naši žiaci na OK Hviezdoslavovho Kubína v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v prednese poézie a prózy. Hviezdy Paľka Országha nám boli naklonené a v silnej konkurencii sa všetci štyria reprezentanti školy vrátili s ocenením.

 

I. kategória

1. miesto (poézia): Vilko Tužák III.B

2. miesto  (próza):  Emka Rajtarová IV.A

 

II. kategória

2. miesto (poézia): Samko Zanovit (V.B)

 

III. kategória (próza):

Čestné uznanie poroty za mimoriadny výkon: Emka Doláková VII.A

Všetkým srdečne gratulujeme a vyslovujeme vďaku za vzornú prípravu. Svojimi výkonmi potešili nielen porotu, obecenstvo, učiteľov, ale  z ich výkonov mal určite radosť aj náš básnický bard. Vilko získal zároveň aj postup do Krajského kola HK. Držíme mocne palce.

(text: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

 

Novinky v kocke