Základná škola sv. Svorada a Benedikta

SONG 2018

Dňa 7.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song 2018. Do okresného kola v Centre voľného času Domino postúpili Kamilka Líšková zo 7.A, ktorá spievala svoju vlastnú tvorbu a skupina Sabína a Sára Niňajové zo 7.A a Sofia Bánovská z 9.A. Do Domina rovnako postúpila skupina dievčat z 5.B  Eliška Petrušková, Lenka Ličková, Laurika a Alžbetka Kopecké.

Dňa 16.5.2018 sa dievčatá zúčastnili okresnej súťaže v Domine. Napriek silnej konkurencii sa nám opäť podarilo zabodovať a tak sme doplnili našu zbierku úspechov. Kamilka získala cenu za výborné predvedenie vlastnej tvorby a Sabína a Sára so Sofiou krásne 3. miesto.

Srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným dievčatám ďakujeme za účasť.

 

Spevácka súťaž Song v ANJ – školské kolo

1. kategória sólo:

1. miesto Rebečka Dřízhalová (4.A), Ema Rajtarová (4.A)

 

2. kategória sólo:

2. miesto Lenka Ličková (5.B)

3. miesto Eliška Petrušková (5.B)

 

3. kategória sólo:

1. miesto Kamilka Líšková (7.A)

 

3. kategória skupiny:

1. miesto Sabína a Sára Niňajové (7.A) a Sofia Bánovská (9.A)

2. miesto Ema Doláková a Veronika Fusková (7.A)

 

Song – okresné kolo CVČ Domino

Ocenenie za výborné predvedenie vlastnej tvorby – 3. kategória – sólo: Kamilka Líšková (7.A)

3.Miesto – 3. kategória – skupinový spev: Sabína a Sára Niňajové (7.A) a Sofia Bánovská (9.A)

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. B. Rajtarová)

Novinky v kocke