Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Jubilejný 10.ročník olympiády zo slovenského jazyka na našej škole

V tomto roku sa dňa 6.11.2018 konal v poradí už desiaty ročník olympiády zo slovenského jazyka. Každý rok sa naši žiaci zapájajú do tejto celoštátnej jazykovej  súťaže. V tomto ročníku bola rekordná účasť,  58 žiakov 8. a 9. roč.  sa v triednych kolách pasovalo s náročnými jazykovými úlohami. Olympiáda  zo slovenského jazyka  pozostáva z 3 zložiek: 2 písomné a jedna  ústna.  Z jazykového testu, z transformácie  predpísaného textu do inej(zadanej) podoby slohového žánru a postupu a napokon tretia je najnáročnejšia, kde na danú tému si žiaci pripravia svoj originálny rečnícky útvar, ktorý pred porotou prednesú v určitom časovom limite.

Z triednych kôl vyšlo víťazne 12 žiakov, ktorí splnili prísne bodové  kritériá.  Z VIII. A triedy postúpili do školského kola títo žiaci: Veronika Fusková, Kamilka Líšková, Adam Škultéty, Jakub Vrchovský, Emka Doláková a Pavol Štverák. V IX.A boli postupujúci: Marko Durza, Peter Fuska, Tamara Bégerová, Miroslav Černák, Dominika Rácová a Saška Blažková.  Výkony v písomných zložkách boli veľmi vyrovnané, rozhodovala práve ústna zložka. Všetci žiaci si pripravili  v rámci rečníckeho štýlu zaujímavé, podnetné prejavy.  Víťazka tohtoročnej školskej olympiády sa napokon stala žiačka 9. ročníka Tamara Bégerová, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole dňa 28. 11.  Všetkým zúčastneným žiakom srdečne gratulujeme k výborným výsledkom, ďakujeme za vytvorenie skvelej  atmosféry  a postupujúcej  Tamarke želáme veľa úspechov v ďalšom kole olympiády.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr.Kratochvílová)

Novinky v kocke