Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Úspešná umelecká misia v Topoľčanoch

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

Zaujal náročnú porotu mimoriadnym výkonom a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci budúceho roka v Bratislave. Dovtedy budeme trénovať a brúsiť poetické slová a výrazové prostriedky, ktoré Vilko vie neuveriteľne milo a pekne využiť. Všetci recitátori vzorne reprezentovali  a svojím nadaním, usilovnosťou a zanietením pre umelecké slovo šíria dobré meno našej školy. Všetkým  veľmi pekne ďakujeme  a  víťazovi srdečne gratulujeme. 

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke