Základná škola sv. Svorada a Benedikta

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

 

V okresnom kole 29.11.2018  našu školu reprezentoval Damián Lenčéš .  Vo veľkej konkurencii sa umiestnil  na peknom 8. mieste. V teste preukázal výborné vedomosti.  V praktickej časti si úspešne poradil pri výrobe dreveného stojančeka -  „Domčeka na kľúče“.

 

Všetkým gratulujeme!

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

 

Novinky v kocke