Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Všetkovedko

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko oslávila v tomto školskom roku  už 10. narodeniny.  V súťaži sú otázky zamerané na rôzne oblasti, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova...  

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018. Z 38 detí máme najbystrejšieho Všetkovedka školy štvrtáka Vilka Tužáka

Našich  11 Všetkovedkov a 27 Všetkovedkových učňov  si spolu s polročným výpisom známok odniesli diplomy aj vecné ceny. Do ďalšieho ročníka prajeme riešiteľom  veľa úspechov.

Naši Všetkovedkovia – Janko Motyčiak, Veronika Nováková, Eliška Zanovitová, Danko Barta, Mia Kettmannová, Terezka Hollá, Terezka Tkáčová, Damián Libant, Rafael Ďurica, Vilko Tužák, Terezka Babčanová.

Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

(text, foto: Mgr. M.Bírošová)

Novinky v kocke