Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

V stredu 13. marca 2019 sa v KOS v Nitre uskutočnilo obvodné  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy nás vzorne  reprezentovali a získali dané ocenenia:

 

Vilko Tužák   - 1. miesto

Terezka Chrtianska   - 2. miesto

Samko Hollý  - 1. miesto

 

Recitátorom blahoželáme a výhercom prajeme veľa úspechov v  okresnom kole.

 

(text: Mgr. S. Porhajašová)

Novinky v kocke