Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyhrali sme OK FO

Počítať príklady a lámať si hlavu nad fyzikálnymi dejmi, hľadať na ne odpovede, experimentovať, nie je dnes až tak v móde. Ak však nájdeme súvislosť medzi javmi okolo nás, stojí to za to. Na túto ťažkú cestu sa vydali tento školský rok aj naši ôsmaci. Ich námaha bola odmenená.

Kamilka Lišková získala prvé miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády, Jakub Vrchovský sa zaradil medzi úspešných riešiteľov (mimochodom boli iba štyria) a Simonka Šulterová sa umiestnila na peknom ôsmom mieste.

Blahoželáme našim žiakom a prajeme im ešte veľa radosti z objavovania, ktoré posúva dopredu.

(text: Mgr. B. Farkašová)

Novinky v kocke