Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biblická olympiáda 2019

Každý druhý rok je naša škola hostiteľom pre milovníkov Svätého písma. Tento rok sa dekanátne kolo biblickej olympiády konalo 21. marca 2019. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Tamara Lieskovská z 9. A, Natália Vrchovská zo 7. A a Terézia Szabová zo 6. A. Obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Adam Rabara)

Novinky v kocke