Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Neobvyklá súťaž

IQ olympiádu organizuje MENSA Slovensko, organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na 9. ročníku súťaže sa na školskej úrovni zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách. V našom kraji, spomedzi 928 žiakov, obsadil Jakub Vrchovský z 8.A. druhé miesto a Žofia Farkašová z kvarty šieste miesto.

Obaja postúpili do regionálneho kola, v ktorom súťažili najlepší riešitelia z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja, spolu asi 80 žiakov. Konalo sa 10. mája 2019 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Jakub sa umiestnil na 25. mieste. Je to výborný výsledok.

Srdečne blahoželáme a prajeme mu múdru hlavu nie len v škole.

(text: B.Farkašová, foto: https://www.iqolympiada.sk/_region/)

Novinky v kocke