Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Gorazdov slávik

V utorok 21.5. sa šiesti najlepší speváci z našej školy zúčastnili speváckej súťaže GORAZDOV SLÁVIK. Cestovali sme na ZŠ sv. Gorazda, kde si spolu s ďalšími žiakmi ročníkov 1.-4. z cirkevných škôl z Nitry zaspievali naši súťažiaci. Konkurencia bola silná, no u nás ostali dve prvé miesta a jedno tretie miesto.

Vilko Tužák zo 4.B sa v kategórii Ľudová pieseň umiestnil na prvom mieste,

Terezka Chrtianska zo 4.B sa v kategórii Moderná pieseň  umiestnila tiež na prvom mieste a

Lukáško Bašista z 2.B sa umiestnil na peknom treťom mieste v kategórii Náboženská pieseň.

Všetkým blahoželáme k peknému výkonu a priam umeleckému zážitku,  prajeme a vyprosujeme, aby svoj krásny dar spevu využívali naplno a zveľaďovali aj naďalej.

Fotogaléria

(text: Mgr. E. Caleková, foto: Mgr. E. Caleková)

Novinky v kocke