Základná škola sv. Svorada a Benedikta

...a Slovo bolo u Boha...

Dňa 21.11. sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom  ...a Slovo bolo u Boha... v Topoľčanoch na ZŠ sv. Don Bosca. Zúčastnili sa ho naši šikovní recitátori v 3 kategóriách: Alžbetka a Laura Kopecké (VII.A) v III. kategórii, v II.kateg. Miško Barát (VI.B) a v I.kateg.(III.A) naša najmladšia reprezentantka Marínka Matuščinová.  Všetci  naši talentovaní recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s mimoriadne náročnými textami. Recitovali krásne a najmä na slávu Božiu.  Získali sme aj ocenenie v podobe 3. miesta, ktoré získal Miško Barát v próze, ktorému srdečne gratulujeme.

Všetkým recitátorom veľmi pekne ďakujeme a prajeme ešte veľa síl a chuti do ďalších súťaží.

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke