Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Začiatkom novembra sa uskutočnilo triedne kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Absolvovať túto súťaž je pomerne náročné, pretože pozostáva  z troch zložiek:  písomná časť – 1.jazykový(gramatický test),2. transformácia textu (štylistika)  a 3. ústna (rétorika).  V druhej časti žiaci transformujú(menia) do zadaného štylistického útvaru  predpísaný text  v príslušnom slohovom postupe. Tretia časť je najťažšia, kde sa skúša rečnícky štýl na určenú tému. Za všetky časti môžu dosiahnuť 55 bodov. Všetky úlohy olympiády sú náročné, žiaci ju úspešne zvládli, najmä gramatickú časť. Najúspešnejší  4 žiaci s vysokým počtom bodov postúpili do školského kola: Matúš Chrtiansky, Veronika Fusková, Simonka Šulterová a Kamilka Líšková.

Svoju jazykovú kreativitu a zručnosť zúročili v tretej časti. Pripravili si veľmi kvalitné texty, ale napokon sa víťazkou stala Kamilka Líšková, ktorá postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutoční 27.11. na ZŠ Benkova Nitra. Držíme našej reprezentantke palce a prajeme veľa úspechov.

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke