Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyhodnotenie Technickej olympiády v školskom roku 2019/2020

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

Kategória A – žiaci 8. a 9. ročníka

1.miesto :  Adam ŠKULTÉTY – IX.A a Damián LENČÉŠ – VIII.A

Štvrtok 28. novembra 2019 sa konalo okresné kolo. Našu školu reprezentovali:

 Viliam TUŽÁK z V.B, získal vynikajúce  3. miesto

Adam ŠKULTÉTY z IX.A a Damián LENČEŠ z VIII.A ako dvojica získali krásne 5.miesto.

V kategórii A – starší žiaci,  mali v praktickej časti úlohu: zhotoviť výrobok z dreva „Podložku pod kuchynský riad“. V kategórii B – mladší žiaci, mali v praktickej časti úlohu: zhotoviť výrobok  z dreva „Krabičku na odkladanie drobných predmetov“.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.

Fotogaléria

(text a foto : PaedDr. Beáta Szőcsová)

Novinky v kocke