Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Sviatok umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín

V pondelok 28.1. sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese umeleckého slova. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov  ročníkov 2. – 4. v kategórii poézie a prózy. Sú to všetko víťazi triednych kôl a predniesli svoje texty na mimoriadne dobrej úrovni. Musíme oceniť vhodný výber textov, a čo je potešujúce, prevládali texty klasických slovenských autorov. Deti s peknou ľubozvučnou slovenčinou a so  zanietením prednášali svoje texty, v ktorých ožívali rozprávkové víly, žabky i opice, ale rovnako aj veselí a nezbední šarvanci. Porota  mala náročnú úlohu, ocenení výborným výkonom boli všetci recitátori, napokon vybrali aj víťazov oboch kategórií.

Poézia I. kategória

1. miesto – Hanka Biela – 2.B

2.miesto – Johanka Šimonová – 2.A

3. miesto – Marínka Matuščinová, Noemi Tomanová – 3.A

Próza I. kategória

1. miesto – Izabelka Bartíková – 4.C

2. miesto – Sárka Romanová – 4.A

3. miesto – Hanka Zabáková – 4.C

 

Sviatočné chvíle umeleckého slova sme zažívali aj vo štvrtok 30.1. pokračovaním školského kola Hviezdoslavovho KubínaII. a III. kategórii ročníkov 5. – 9. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov. Svojím  pekným prednesom nám vytvorili úžasnú atmosféru. V textoch ožívali hrdinovia dobrodružnej literatúry, čo-to sme sa dozvedeli aj o neposlušnosti, ale všetko dobre dopadlo aj s líštičkou a vĺčkom. Milé popoludnie bolo ukončené vyhlásením výsledkov a víťazov oboch kategórií.

Poézia II. kategória

1. miesto Ella Krajmerová -  V.A

2. miesto  Pavlínka Mikulášiková - V.A

3. miesto  neudelené

Próza II. kategória

1. miesto Emka  Rajtarová - VI.A

2. miesto Terezka Chrtianska - V.B

3. miesto Hanka Matejková, Miriamka Matelová  - V.B

 

Poézia III. kategória

1. miesto neudelené

2. miesto Filip Kopček - VII.A

3. miesto neudelené

Próza III.kategória

1. miesto Emka Doláková  - IX.A

2. miesto Terezka Szabová -  VII.A, Emka Bírová – IX.A

3. miesto Laura Kopecká VII.A

Víťazi z každej kategórie postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať dňa 2.3. 2020 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.  Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu a víťazom držíme palce v  ďalších kolách.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke