Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biblia očami detí a mládeže

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

Ešte pred prerušením vyučovania sme vybrali niekoľko veľmi pekných prác. Niektoré sme ešte dali deťom domov, aby ich dokreslili. Podarilo sa nám poslať viacero prác a keď sme zisťovali ako sme dopadli, čakalo nás veľké prekvapenie - tri z našich výkresov získali ocenenia!

V druhej kategórii získal Daniel Magic z 2. B  1. miesto s výkresom Mojžiš a faraón.

V piatej kategórii získala Kamila Líšková z 9. A 1. miesto s výkresom Matka trpí so Synom.

V tej istej kategórii získala Veronika Fusková z 9. A 2. miesto s výkresom Ježiš kráča po mori.

Spolu s výhercami sa tešíme z týchto úspechov a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže.

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: DKÚ Nitra)

Novinky v kocke