Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Online pozdrav pre pána Hviezdoslava

Dňa 25.3. sa uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa konalo online formou. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov  2.stupňa. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr.M. Hlavatá, členkami Mgr. M.Zaujecová a Mgr. G.Kratochvílová. Súťažilo sa v prednese  poézie a prózy v II. kategórii (5. a 6. ročník) a v III.kategórii (7. – 9. ročník). Všetky deti podali vynikajúci výkon, vytvorili úžasnú atmosféru. Veľmi oceňujeme výber vhodných textov. Deti nás vtiahli do rôznych  rozprávkových príbehov a dobrodružných zážitkov. Radosť  nám urobili hodnotné texty  Janka Kráľa, Sama Chalupku, Kláry Jarunkovej  a ďalších. Veľmi sa tešíme, že aj diela klasikov ožívajú v pekných prednesoch, a tak šíria posolstvo dobra a krásy aj po dlhých rokoch. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme úprimnú vďaku za zodpovednú prípravu a mimoriadne kvalitné výkony.

Všetci majú veľký potenciál rásť umelecky aj v ďalších rokoch a veríme, že už  v priaznivejších podmienkach sa opätovne stretneme. Rovnako patrí poďakovanie aj rodičom za vytvorenie optimálnych podmienok, pomoc  a milú spoluprácu. Každý súťažiaci je odmenený veľkou jednotkou a pochvalou.  Po dlhej a náročnej porade porota rozhodla o výsledkoch a postupových miestach. Víťazom v jednotlivých kategóriách gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

II. kategória -  prednes  poézie

  1. miesto: Ella Krajmerová, 6.A
  2. miesto: Vilko Tužák, 6.B
  3. miesto: Terezka Tkáčová, 5.A

II. kategória – prednes prózy

  1. miesto: neudelené
  2. miesto: Miško Škola,5.A, Hanka Zabáková,5.A
  3. miesto: Filipko Barta,5.B, Sárinka Romanová,5.A

III.kategória – prednes prózy

  1. miesto: Samko Hollý, 7.A
  2. miesto: Miško Barát, 7.B
  3. Emka Rajtarová, 7.A, Terezka Szabová, 8.A

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová) 

Novinky v kocke