Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hviezdoslavov Kubín OK - próza

15.6.2021 sme sa so Samkom Hollým zo 7. ADorotkou Farkašovou z prímy a Dorotkou Horákovou zo sekundy vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

Po umeleckých prednesoch sme mali možnosť oddýchnuť si v minizáhrade tohto objektu, porota sa vybrala hodnotiť výkony recitátorov. Pri vyhlasovaní výsledkov porotkyňa zdôraznila, že konkurencia bola naozaj veľmi veľká a že každý žiak svojím prednesom obohatil prítomných poslucháčov.       

Z našej SKŠ sa na 3. mieste v III. kategórii sa umiestnil Samuel Hollý (ZŠ sv. Svorada a Benedikta), k čomu mu srdečne blahoželáme a dievčatám z GCM ďakujeme za reprezentáciu v tejto krásnej súťaži.

(text a foto: A. Striešková)

Novinky v kocke