Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyhodnotenie biologickej olympiády

Okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória E, odbornosť zoológia

Elenka KOSTOLNÍKOVÁ – 6.A – úspešná riešiteľka

Viliam TUŽÁK – 6.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

                                  v krajskom kole - obsadil 3.miesto

Obom srdečne blahoželáme !

Novinky v kocke