Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme, ktorý si pripomenieme dňa 22. 4. 2016 sme v ŠKD otvorili sériu aktivít o Zemi a o životnom prostredí. Začali sme 8. 4, kedy k nám do školy zavítal Ing. Róbert Chlebo, PhD. z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Témou jeho prednášky a pútavej prezentácie bol život včiel a starostlivosť o ne. Zámerne sme začali touto témou, pretože: „Čím by bol život na našej Zemi bez včiel?“. Deti sa naučili mnoho zaujímavostí a pán inžinier nás „nakazil“ svojou vášňou k tomuto malému a užitočnému hmyzu. Skúste uhádnuť, koľko včiel robotníc položí život za lyžicu medu? Ak to neviete, isto vám to prezradí vaša ratolesť... Toto cestou pánovi inžinierovi ďakujeme!

(text: Marina Pružincová, foto: sr, Diana)
Fotogaléria

Novinky v kocke