Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Advent začal

Na konci cesty nie je cesta, ale cieľ.

Na konci zimy nie je zima, ale jar.

Na konci noci nie je noc, ale svitanie.

Na konci adventu nie je advent, ale Narodenie Pána.

Požehnané adventné obdobie

 

Novinky v kocke