Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Miništrantský výlet

Vo štvrtok 27.9.2012 sa miništranti našej Spojenej katolíckej školy vybrali na púť do Šaštína. „Tam sme už boli,“ ozvali sa niektorí. To je pravda, boli, ale aj neboli. Posúďte sami.

Počas cesty autobusom, len čo sme poprosili o Božiu ochranu, sme si zopakovali naše miništrantské vedomosti. Keď sme všetci  šesťdesiati vystúpili z autobusu a vstúpili do národnej svätyne, cítili sme sa ako mravčekovia v obrovskom dome, no bol to dom nášho nebeského Otca a našej dobrej mamy.

Čo sme si zapamätali z kázne? Miništrant je vojakom, ktorý bojuje za svojho kráľa a stratégia jeho boja je zapísaná v starodávnej knihe, ktorou je Sväté Písmo.

Po svätej omši nám Saleziáni umožnili využiť ich oratórium a vtedy sme videli, čo sme dovtedy ešte o Šaštíne nevedeli, tu sa dá hrať od rána do večera. Na futbalovom ihrisku sa hrali zároveň 3 futbalové zápasy, menších fascinovala skvelá trampolína, iní sa šmýkali, hojdali, obdivovali vtáčikov, hrali biliard, ping – pong, stolný futbal, a niektorí umelci aj na klavíri. Kto chcel, si mohol zakúpiť aj malú pamiatku v blízkom obchodíku.

Na ceste domov sme si spievali a spievali a tešili sa, že sme smeli prežiť taký krásny deň!Hoci nám slniečko nesvietilo, nepršalo. Dáždik trpezlivo čakal, kým nastúpime do autobusu a až vtedy začal polievať vysušené polia a záhrady nášho Záhoria.

Šk. kaplán Páter Peter

Fotogaléria

Novinky v kocke