Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Sv. omša na začiatku Roka viery

11.10.2012 v obyčajný pracovný deň sa húfy mladých a detí vydali pešo na „minipúť“ do kostola sv. Gorazda na Klokočine. Prúdili do náručia slnkom prežiareného kostola, ktorý akoby predstavoval náručie celej Cirkvi. V čase, keď o 10.30 hod. začali v Chráme sv. Petra biť zvony, rozozvučali sa zvony aj na Kostole sv. Gorazda. V zjednotení so Svätým otcom sme začali sláviť Rok viery.

Pozvanie medzi nás prijal Otec biskup Dominik Tóth, ktorý nám všetkým, no predovšetkým študentom, položil otázku:

Prečo verím? Nad touto otázkou sa počas tohto Roka viery môžeme všetci zamyslieť a každý si môže nájsť vlastnú odpoveď. No aj sám Otec biskup nám ponúkol jednu z najkrajších odpovedí, keď po tom, čo vymenoval mnohé príklady zo Svätého písma, nám pošuškal: „Prezradím Vám tajomstvo. Pán Boh Ťa miluje, každého jedného.“ A to je určite jeden z tých najkrajších dôvodov našej viery- verím MU, lebo ma miluje.

 Na záver nám zaželal, aby sme ako žiaci a študenti katolíckej školy boli svedectvom vo viere pre ostatných.

Snáď ani jedno srdce neodchádzalo zo sv. omše bez tohto malého zrniečka viery, o ktorom sa vo Svätom písme píše, že rástlo a rástlo, až prerástlo všetky stromy.

Srdečne sa chceme poďakovať aj pánovi dekanovi Haferovi, ktorý nám umožnil sláviť sv. omšu v kostole na Klokočine, a ochotne nám všetko pripravil. Takisto spevokolom zo základnej školy aj gymnázia, všetkým žiakom, ktorí na sv. omši čítali, niesli obetné dary, ďakovali, miništrantom a všetkým tým, ktorí v skrytosti pripravovali mnoho dôležitých vecí, aby sme svätú omšu mohli hlboko prežiť.

Školský kaplán P. Peter

Fotogaléria

Novinky v kocke