Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Modlitbový deň Matky všetkých národov

Niektorí študenti, deti  i učitelia našej základnej školy ako i gymnázia sa v sobotu 9. februára zúčastnili celoslovenského modlitbového dňa ku cti Matky všetkých národov v Nitre.

Tento deň bol pre Nitru historickým. Celoslovenský modlitbový deň sa tu v mestskej hale na Klokočine uskutočnil po prvýkrát. Už od skorého rána prúdili autobusy zo všetkých kútov Slovenska do mestskej haly a pútnici zapĺňali sálu až do posledného miestečka.

Modlitbový deň začal eucharistickou poklonou spojenou s modlitbou ruženca.

Potom nasledovali svedectvá mladých ľudí, sestier či starších, ktoré vypovedali o sile a účinku modlitby a obrázka Matky všetkých národov, ktorých šírenie si praje Ona sama.

Fotogaléria

Novinky v kocke