Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Advent

Počas adventu sa nepripravujeme na príchod Spasiteľa iba vonkajšou prípravou, ktorá spočíva v nakupovaní a zháňaní darčekov, ale predovšetkým prípravou vlastných sŕdc.

 V našej škole už putuje Panna Mária so sv. Jozefom do Betlehema a ich cestička je zo dňa na deň kratšia. Ako radi deti sprevádzajú ich putovanie do Betlehema!

Do kaplnky pricestoval špeciálny vláčik, ktorým cestujeme do Betlehema. Každá trieda má svoj vagónik, ktorý zapĺňa svojimi menami vždy ráno, keď prídeme do kaplnky poprosiť Ježiška o pomoc.

Aj na druhom stupni sa žiaci pripravujú. Každý deň sa snažia žiť inú čnosť, aby sa cvičením v čnostiach ich srdcia zmenili na miesta, do ktorých sa môže narodiť Spasiteľ.

 

 

 

 

Novinky v kocke