Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výlet miništrantov

29. septembra sa plný autobus miništrantov vydal na púť do Šaštína. Bol to krásny deň. Krásny nielen kvôli slniečku, ktoré sa na nás mocne usmievalo, ale aj vďaka milostiam, ktoré nám Panna Mária v tento deň udelila. Počas svätej omše, ktorú sme slávili v národnej bazilike, sa nám prihovoril Páter Peter, ktorý podľa sna dona Bosca zdôraznil silu ruženca a modlitby vôbec.

 

 

Po svätej omši sme sa najedli a potom sme sa mohli do sýtosti hrať v oratóriu saleziánov a tiež na ich „prírodne“ upravených futbalových ihriskách. Len málokto si nepovzdychol: „Ach, keby sme aj my také mali.“ Cestou domov sme zvládli ešte jeden miništrantský kvíz, v ktorom sme si overili naše miništrantské vedomosti a snáď sa aj niečomu podučili a potom sme už s radosťou skočili rodičom do náručia.

Fotogaléria

 

(Text: sr. Petra Margaréta)

Novinky v kocke