Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Procesia s Ježiškom

Tichá noc, Svätá noc, všetko spí, všetko sní... A počas tejto zázračnej piesne, ktorá znie každé Vianoce, sa stal u nás zázrak a malý Ježiško vstúpil do našej kaplnky, do jasieľ plných slamy, ktorú tam nazbierali usilovné deti, ktoré tam za každú prinesenú obetu vložili jednu slamku a tak vystlali Ježiškovi mäkkú postieľku.

 

Fotogaléria

(text: sr. P. Margaréta, foto: sr. Mária Agáta)

Novinky v kocke