Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Posviacka školy 2017

Nech ako kadidlo stúpa hore k Tebe, Pane, moja modlitba, moja práca, moje učenie a moja hra.

Nech všetko, čo budeme v tomto roku 2017 v našej škole, nech sa deje na väčšiu oslavu nášho Boha.

 

 

 

 

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

Novinky v kocke