Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

25. mája 2017 sme sa celá ZŠ zasvätili Srdcu Panny Márie podľa jej priania vo Fatime. Do kostola vošla slávnostná procesia s fatimskou sochou, ktorá bola slávnostne vyzdobená. Sochu sprevádzali deti so sviecami a miništranti. Páter Peter nám na kázni priblížil, čo tento akt znamená. Tak ako sa malý Ježiško úplne vložil do jej ochrany a bol od nej ako dieťa závislí, tak Ho chceme nasledovať a tiež sa úplne vložiť pod jej ochranu. Ona nám potom bude pomáhať na ceste do neba, tak ako istému talianskemu chlapcovi, ktorý hovorieval: Prijímam často sväté prijímanie, lebo to je moja diaľnica do neba. A tak ani my nechceme chodiť do neba po bočných cestách, ale ísť priamou cestou Svätého prijímania a s Pannou Máriou.

Po svätej omši sme vypustili dva holúbky, ktoré išli našu radosť a pozdravy odovzdať do neba!

 

Fotogaléria

 

(text: Sr. Petra Margaréta)

Novinky v kocke