Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Milión detí sa modlí ruženec

„V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies. Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu?“                                                                                    

páter Martin M. Barta, duchovný asistent ACN

Každý rok 18. októbra o 9, 00 hod. sa deti na celom svete duchovne spájajú v spoločnej modlitbe ruženca  za pokoj a jednotu vo svete.  Aj naša škola sa opäť zapojila do tejto celosvetovej akcie, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (u nás známej ako Kirche in Not).

Zhromaždili sme sa okolo sochy Fatimskej Panny Márie, pre ktorú sme pripravili v telocvični oltárik a spoločne – asi 300 žiakov s pedagógmi i nepedagogickými zamestnancami – sme sa pomodlili slávnostný ruženec. Touto modlitbou sme chceli vyjadriť našu spolupatričnosť so všetkými ľuďmi, ktorí trpia následkom ozbrojených konfliktov, prosiť o mier v týchto oblastiach a tiež vyjadriť našu dôveru v silu modlitby v duchu slov sestry Lucie z Fatimy: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami."

(text: Mgr. sr. Mária Agáta, foto: sr. Diana)

Fotogaléria

Novinky v kocke