Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Procesia s Ježiškom

Úcta k Dieťaťu Ježišovi je dôležitou súčasťou kresťanskej špirituality. O Ježišovom detstve rozjímali mnohí svätci a jeho úctu rozširovali hlavne karmelitáni. Sv. Terézia Ávilská, zakladateľka bosých karmelitánov,  hovorí, že na založenie nového domu potrebuje 4 veci: malý zvonček, prenajatý dom, sochu sv. Jozefa a sochu Jezuliatka. Počas tohtoročného adventu sme sa bližšie zoznámili s Pražským Jezuliatkom. Deti mali možnosť vyfarbovať predlohu Pražského Jezuliatka a v poslednom adventom týždni sme sa v ranných modlitbách zoznámili s históriou a pôsobením milostivého Ježiška z Prahy.

Svojim ctiteľom sľubuje: „Čím viac si ma budete uctievať, tým viac vás budem požehnávať!“

Keďže Ježiško je svojim vekom blízky predovšetkým deťom, každý rok pred odchodom na vianočné prázdniny robíme v škole procesiu s Ježiškom. Spievame vianočné koledy a na záver nám páter Peter udelí požehnanie so soškou Ježiška, ktorého potom uloží do jasličiek.Každá trieda má možnosť ísť do kaplnky, pokloniť sa Božiemu Dieťaťu, poďakovať sa mu za pomoc a vyprosiť si požehnanie na Vianoce a do ďalšieho roka.

 

Fotogaléria

(text, foto: Sr. Mária Agáta Šebová, Mgr. Elena Caleková)

Novinky v kocke