Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Uruguaj „Exotická krajina – Veľká misia“

Uruguaj leží v Južnej Amerike a v porovnaní s ostatnými štátmi v nej ležiacimi to nie je veľká krajina. Hoci je približne 3 krát väčšia ako Slovensko má iba 3 milióny obyvateľov a ostatná časť krajiny patrí kravičkám, ovečkám, ktorých je mimochodom v krajine viac ako ľudí, vtákom a mnohým iným zvieratám.

Misionár, ktorý k nám tento rok prišiel na návštevu sa volá p. Luis Caudt a niektorí starší ho poznáme ešte z čias začiatkov nášho gymnázia.  Tak ako vtedy patril medzi prvých študentov, ktorí navštevovali našu školu, tak teraz patrí medzi prvých misionárov zo Slovenska, ktorí zakladali novú misiu v Uruguaji, ktorá tam existuje už 15 rokov.

Pôsobia tam traja kňazi a na starosti majú 10 farností, v ktorých počas týchto rokov  museli v prvom rade opravovať kostoly, ktoré síce fungovali, ale boli v schátralom stave. Takisto sa venujú deťom, mládeži, ktorá k nim prichádza zo všetkých farností a pripravujú ich na 1.sv.prijímanie, birmovku a iné sviatosti. Žiaľ pre mnohých Uruguajcov sa týmito slávnosťami návšteva kostola aj končí a preto pracujú ďalej len s „hŕstkou verných“ mladých kresťanov. Keďže Uruguaj je laicistický štát, v škole sa nevyučuje žiadne náboženstvo a duchovná príprava sa deje iba vo farnosti.

Tohtoročnú zbierku na misie sme venovali práve tejto misii,

za čo sa chceme všetkým tým, ktorí prispeli, aj v mene p. Luisa poďakovať.

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

Novinky v kocke