Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Relikvie svätého Vincenta de Paul

V piatok 11.10. sme privítali medzi nami vzácnu návštevu z Francúzska, boli to relikvie svätého Vincenta de Paul. Ani sme nedýchali. Teda, veď vlastne ani on, ibaže práve on vyzeral, akoby iba spal. Vrúcne sme sa pomodlili a predniesli mu svoje prosby, ale napriek tomu sa svätý Vincent ani nepohol.

A tak sme odchádzali v pevnej viere, že tento veľký svätý, ktorý tak miloval chudobných, založil Spoločnosť dcér kresťanskej lásky a tiež Lazaristov, na nás zhliadol z neba a nenechal nás odísť naprázdno. Veď sám povedal:

„Robme dobro, dokiaľ máme čas! Iba milosrdná láska získava svet!“

Fotogaléria

sr. Petra Margaréta

Novinky v kocke