Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Milión detí sa modlí ruženec

V starom zákone bojovali Izraeliti a keď Mojžiš držal ruky hore, tak vyhrávali. Keď mu ruky klesali, prehrávali. Aj my sme sa našou modlitbou snažili držať ruky hore, aby tak vyhrával vo svete, vo všetkých ľudských srdciach pokoj. Spojili sme sa v modlitbe ruženca 18.októbra o 9.00 hod. s deťmi na celom svete.

 

(text: sr. Petra Margaréta Škultétyová, foto: sr. Diana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky v kocke