Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tereziánska misia

Tereziánska misia spočíva v tom, že sa raz za mesiac naše deti z ŠKD stretnú v kaplnke, aby sa spoločne klaňali Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej. Počas pol hodinky strávenej pri Ježišovi, deti prosia a ďakujú za všetkých, ktorých nosia vo svojich srdciach, i za celý svet.

Sestra Petra Margaréta deťom vždy porozpráva nejaké pekné príbehy zo života svätých a na záver p.Peter udelí všetkým požehnanie so Sviatosťou. Naplnení novými milosťami a posilnení na duchu sa deti vrátia do tried, aby pokračovali v spoločnej hre so spolužiakmi.

Fotogaléria

(text a foto: Mgr. K. Borovská)

Novinky v kocke