Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Procesia s Ježiškom 2020

Už od rána tmavú chodbu osvetľovalo iba svetlo sviec. Každý vedel, čo to znamená. Dnes príde do našej školskej kaplnky malý Ježiško. Tešil sa každý, či malý a či veľký. Je to ten najkrajší deň v škole pred Vianocami, na ktoré sme sa pripravovali celý advent. Každé ráno sme si v školskom rozhlase vypočuli nový príbeh, ktorý nás niečomu naučil alebo nás povzbudil.

Takisto naši skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré osvetlilo jasličky, do ktorých páter Peter vložil malého Ježiška. 

Všetkým vám prajeme požehnané vianočné sviatky!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

Novinky v kocke