Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slávnostné Veni sancte

Pre prváčikov nové očakávania, nové tváre ... Pre ostatných starí kamaráti. Tak sme sa dočkali a stretli. Nový školský rok sme začali svätou omšou. Spolu s p. Petrom ju celebroval PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ. Dozvedeli sme sa, čo všetko je potrebné nosiť do školy a čo nie. Ako je dôležité mať pri sebe aj krížik, ruženček či svätý obrázok. Nielen mať pri sebe, ale aj sa modliť jeden za druhého. Prosili sme Ducha Svätého o pomoc, požehnanie, múdrosť a ostatné jeho dary, do nasledujúcich mesiacov.

P. riaditeľ Mgr. Radoslav Rusňák privítal prváčikov a poďakoval rodičom, že ich priviedli na našu školu. Rozišli sme sa ako Božie deti. Prváci do svojich nových tried a ostatní domov. Tešíme sa na nové dobrodružstvá.

Fotogaléria

(text: B. Farkašová, foto: sr. Diana)

Novinky v kocke