Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Milión detí sa modlí ruženec

Keďže milión, tak teraz bude trochu matematiky Smile. V našej základnej škole máme približne 300 žiakov (nie všetci sú vždy v škole). Každý z nich 18. októbra 2021 o 9.00 hod. vzal do ruky zbraň – samozrejme duchovnú a začal strieľať do neba modlitby. Keďže sa každý pomodlil celý ruženec tak je to 50 Zdravasov krát tristo žiakov a máme z toho tento výsledok 15 000 Zdravasov, ktoré sme v ten deň vyslali do neba. Okrem toho sa v tento deň o 9.00 hod. modlili aj iné deti na Slovensku. Na stránke ACN ich bolo nahlásených 32 130. Ak by sme rátali ďalej, počet Zdravasov by sa nám zvyšoval a potom by sme mohli zrátať deti na celom svete a tak ďalej...

Ale prejdime teraz od matematiky k inému predmetu napríklad na náboženstvo a poďme priamo k Najvyššiemu Učiteľovi Ježišovi, ktorý povedal: „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." Lk 6,38  Aj keď znova sa tam akosi podsúva matematika, zjednodušme si tieto Ježišove slová a povedzme jedno slovo: Nepočítajme a dávajme! Túto modlitbu sme dali Panne Márii z lásky, aby ňou ona mohla disponovať a použiť ju tam, kde ona vidí, že je to najviac potrebné. A preto: Z lásky pre Teba, Mária!

Fotogaléria

(text: sr. Petra Margaréta, foto: Mgr. B. Rajtarova a žiaci z podcastového krúžku)

 

Novinky v kocke