Základná škola sv. Svorada a Benedikta

II.A

 

triedna učiteľka: Mgr. Elena Caleková

Novinky v kocke